logo

Den allmänna dataskyddsförordningen, DSF

Personuppgiftslagen, PUL, är på väg att ersättas av EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR), på svenska Dataskyddsförordningen (DSF). Månadslotten arbetar för att efterleva GDPR senast den 25 maj 2018, när förordningen träder i kraft. Tills vidare kommer vi att uppdatera den här sidan när relevant information tillkommer.

Allmänna reklamationsnämnden

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Hemsida: www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning

http://ec.europa.eu/consumers/odr/